About SICART STUDIO

Josep Manel Sicart, designer, art director, aesthetician. After graduating at Llotja Art School, in the mythical era of advertisement at post-olympic Barcelona, I worked for advertisement agencies, as a creative and art director. I have developed integral campaigns for brands in Barcelona and Mexico City. Now located at Banyoles (Girona, Spain), I am working as an independent creative studio, offering creative solutions, editorial design, illustration, branding and communication services to upgrade, position and expand brands or businesses.

Do you want see more? Contact me

 

 

Josep Manel Sicart, dissenyador, director d’art, esteta. Graduat a l’Escola Llotja, en el mític boom del disseny de la Barcelona postolímpica, he treballat com a director creatiu i director d’art per a agències de publicitat, desenvolupant campanyes integrals i avantguardistes per a diferents marques a Barcelona i Ciutat de Mèxic. Ara visc a Banyoles, on treballo com a estudi creatiu independent. Ofereixo solucions creatives, disseny editorial, branding, il·lustració i comunicació per optimitzar, posicionar i fer créixer negocis o marques.

Vols veure més? Contacta’m

 

Josep Manel Sicart,  diseñador, director d’art, esteta. Graduado de la Escuela de Arte Llotja, en el mítico boom publicitario de la Barcelona postolímpica, he trabajado como director creativo y director de arte para agencias de publicidad, desarrollando campañas integrales para diferentes marcas en Barcelona y Ciudad de México. Ahora vivo en Banyoles (Girona), donde trabajo como estudio creativo independiente. Ofrezco soluciones creativas, diseño editorial, branding, ilustración y comunicación para optimizar, posicionar y hacer crecer negocios o marcas.

Quieres ver más? Contáctame